Spłać zadłużenie

 

Spłać zadłużenie

Wpłat można dokonywać w kancelarii:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Kancelaria Komornicza w Radomiu
ul. Młynarska 10 lok. U2
26-600 Radom

lub na podany poniżej numer konta bankowego:

Numer rachunku bankowego:
BNP Paribas S.A. – 26 1600 1462 1814 5931 2000 0001
w tytule przelewu wskazując dane dłużnika oraz sygnaturę sprawy Km/Kms/Kmp